Elektrolas Examen - eigen lastoestel

PE Lassen opleiding

Doel van de vorming

Tijdens het herexamen moeten de deelnemers in staat zijn tot het volgende:

Wat je moet weten

 • De verschillen tussen thermohardende, elastomere en thermoplastische materialen en hun eigenschappen benoemen en toelichten
 • Een definitie geven van polyethyleen, zijn kenmerken en zijn evolutie in de loop van de tijd
 • Het productieproces voor PE-buizen en toebehoren benoemen en toelichten
 • De gevolgen van de eigenschappen van PE benoemen en toelichten
 • De na te leven/te controleren aandachtspunten voor en tijdens de PE-laswerken benoemen en toelichten
 • De voorwaarden voor het leggen van PE opsommen
 • De SDR-index en het verband tussen de nominale buisdiameter en de buisdikte uitleggen
 • De verschillende elementen van de markering van PE-buizen voor gas toelichten
 • De te controleren punten op het vlak van materieel en PE-gereedschap opsommen: lastoestel, schraper, positioneertoestellen en rondingsklem
 • Het nut en de plaatsing van de positioneertoestellen en rondingsklemmen toelichten
 • De na te leven werkstappen voor en tijdens de elektrolaswerken benoemen en toelichten
 • De plaats benoemen waar het identificatienummer van de PE-lasser gekleefd moet worden
 • Een vervaldatum op PE-materieel aflezen
 • Het belang van de traceerbaarheid van lasverbindingen uitleggen
 • De criteria benoemen aan de hand waarvan een slechte PE-lasnaad met het blote oog vastgesteld kan worden
 • De kwalificatieprocedure voor een PE-lasser toelichten
 • De geldigheidsduur van een PE-laspaspoort benoemen
 • De procedure voor de hernieuwing van een PE-laspaspoort toelichten
 • De procedure voor de destructieve controle van PE-lassen benoemen en toelichten
 • De verschillende DNB’s in België benoemen
 • De opslag en hantering van PE-buizen uitleggen
 • De markering van gasbuizen en toebehoren uitleggen, evenals de verschillen met andere fluïda
 • De risico’s en de preventiemaatregelen uitleggen die moeten worden toegepast bij het gebruik van PE-gereedschap
 • De risico’s in verband met ontvetting uitleggen
 • De risico’s verbonden aan aardgas uitleggen
 • De risico’s in verband met laswerken uitleggen

Wat je moet kunnen toelichten

 • Een mof en een aftakzadel elektrolassen
 • Een 3D-montage van het type PE-buitenaftakking op een DN110-hoofdleiding assembleren en elektrolassen. De 3D-montage omvat 3 verschillende diameters, een hoogteverschil en toebehoren (bochten, moffen, aftakzadels, reductie) met inachtneming van de beperkingen van een gesimuleerde sleuf
 • Drukproef van een elektrogelaste montage.

Wat we van jou verwachten

 • Blijk geven van waakzaamheid met betrekking tot de regels voor het uitvoeren van elektrolaswerken
 • De reflex hebben om altijd in alle veiligheid en professioneel te werken ten opzichte van de werkomgeving

Doelgroep

PE-lassers voor gasnet en -aansluitingen

Schrijf je in op deze opleiding

Frans
tot
€ 220,00 per persoon

Locatie

Sibelga Academy
Paleizenstraat 281-283
1000 Brussel

Modules

1 module

3 plaatsen beschikbaar
Inschrijven Inschrijven mogelijk tot
Nederlands
tot
€ 220,00 per persoon

Locatie

Sibelga Academy
Paleizenstraat 281-283
1000 Brussel

Modules

1 module

3 plaatsen beschikbaar
Inschrijven Inschrijven mogelijk tot
Nederlands
tot
€ 220,00 per persoon

Locatie

Sibelga Academy
Paleizenstraat 281-283
1000 Brussel

Modules

1 module

4 plaatsen beschikbaar
Inschrijven Inschrijven mogelijk tot
Frans
tot
€ 220,00 per persoon

Locatie

Sibelga Academy
Paleizenstraat 281-283
1000 Brussel

Modules

1 module

4 plaatsen beschikbaar
Inschrijven Inschrijven mogelijk tot