Elektrolas - Volledig - Sibelga materiaal

PE Lassen opleiding

Aan het einde van de opleiding moeten de deelnemers in staat zijn tot het volgende:

Wat je moet weten

 • De verschillen tussen thermohardende, elastomere en thermoplastische materialen en hun eigenschappen benoemen en toelichten
 • Een definitie geven van polyethyleen, zijn kenmerken en zijn evolutie in de loop van de tijd
 • Het productieproces voor PE-buizen en toebehoren benoemen en toelichten
 • De gevolgen van de eigenschappen van PE benoemen en toelichten
 • De na te leven/te controleren aandachtspunten voor en tijdens de PE-laswerken benoemen en toelichten
 • De voorwaarden voor het leggen van PE opsommen
 • De SDR-index en het verband tussen de nominale buisdiameter en de buisdikte uitleggen
 • De verschillende elementen van de markering van PE-buizen voor gas

Wat je moet kunnen toelichten

 • De te controleren punten op het vlak van materieel en PE-gereedschap opsommen: lastoestel, schraper, positioneertoestellen en rondingsklem
 • Het nut en de plaatsing van de positioneertoestellen en rondingsklemmen toelichten
 • De na te leven werkstappen voor en tijdens de elektrolaswerken benoemen en toelichten
 • De plaats benoemen waar het identificatienummer van de PE-lasser gekleefd moet worden
 • Een vervaldatum op PE-materieel aflezen
 • Het belang van de traceerbaarheid van lasverbindingen uitleggen
 • De criteria benoemen aan de hand waarvan een slechte PE-lasnaad met het blote oog vastgesteld kan worden
 • De kwalificatieprocedure voor een PE-lasser toelichten
 • De geldigheidsduur van een PE-laspaspoort benoemen
 • De procedure voor de hernieuwing van een PE-laspaspoort toelichten
 • De procedure voor de destructieve controle van PE-lassen benoemen en toelichten
 • De verschillende DNB’s in België benoemen
 • De opslag en hantering van PE-buizen uitleggen
 • De markering van gasbuizen en toebehoren uitleggen, evenals de verschillen met andere fluïda
 • De risico’s en de preventiemaatregelen uitleggen die moeten worden toegepast bij het gebruik van PE-gereedschap
 • De risico’s verbonden aan aardgas, ontvetting en laswerken uitleggen

Wat je moet kunnen

 • Een mof en een aftakzadel elektrolassen
 • Een 3D-montage van het type PE-buitenaftakking op een DN110-hoofdleiding assembleren en elektrolassen. De 3D-montage omvat 3 verschillende diameters, een hoogteverschil en toebehoren (bochten, moffen, aftakzadels, reductie) met inachtneming van de beperkingen van een gesimuleerde sleuf
 • Drukproef van een elektrogelaste montage

Wat we van jou verwachten 

 • Blijk geven van waakzaamheid met betrekking tot de regels voor het uitvoeren van elektrolaswerken
 • De reflex hebben om altijd in alle veiligheid en professioneel te werken ten opzichte van de werkomgeving

Opgelet : Met het oog op de kwaliteit van de vorming en de validiteit van de cursussen, wordt aan de personen die te laat komen of zonder de vereiste uitrustig of gevraagde PBM's, gevraagd om zich opnieuw in te schrijven voor een latere sessie.

Schrijf je in op deze opleiding

Nederlands
tot
€ 900,00 per persoon

Locatie

Sibelga Academy
Paleizenstraat 281-283
1000 Brussel

Modules

2 modules

4 plaatsen beschikbaar
Inschrijven Inschrijven mogelijk tot
Frans
tot
€ 900,00 per persoon

Locatie

Sibelga Academy
Paleizenstraat 281-283
1000 Brussel

Modules

2 modules

4 plaatsen beschikbaar
Inschrijven Inschrijven mogelijk tot
Nederlands
tot
€ 900,00 per persoon

Locatie

Sibelga Academy
Paleizenstraat 281-283
1000 Brussel

Modules

2 modules

4 plaatsen beschikbaar
Inschrijven Inschrijven mogelijk tot