Ieder jaar opnieuw dient jouw lasserspas verlengd te worden. Dit doe je door opnieuw een examen af te leggen bij Sibelga, of door een proefassemblage op te sturen.

Je hebt de keuze tussen:

  • de procedure herkeuring,
  • de procedure met proefassemblage en opvolgingsformulier.

Een herkeuring/verlenging mag enkel worden toegekend mits het huidige paspoort niet meer dan één jaar verlopen is.

Herkeuring bij Sibelga Academy 

Als jouw lasserpas reeds verlengt is geweest via een proefassemblage ben je verplicht om, ter plaatse, in de Sibelga Academy, en onder toezicht van een examinator een test af te leggen voor je vernieuwing. 

Reserveer online een sessie voor de verlenging van jouw lasserspas

Verlenging door proefassemblage

De verlengingsprocedure door proefassemblage kan in de plaats komen van het herexamen die je in de Sibelga Academy dient af te leggen. Dit op voorwaarde dat het geldige paspoort niet reeds is verlengd via proefassemblage. 

In dat geval stuur je een proefassemblage (specifieke montage-details volgens Synergrid-voorschrift G1/13.1 & NBN T 42-011) naar Sibelga Academy samen met het 'Opvolgingsformulier PE-lassen - Synergrid-voorschrift G1/13.2'. 

Dit formulier moet ook worden ondertekend door de werkgever van de lasser. 

Sibelga Academy evalueert het opvolgingsdocument; de rest van de procedure (analyse van de stukken door het laboratorium, validering door het examencentrum enz.) is gelijk aan die voor examens/herexamens.

Voeg bij je proefassemblage volgend ingevuld document van Synergrid mee

Je proefassemblage, samen met het Synergrid-document, kan je dan versturen naar :

  • Sibelga, dienst TMFO – ter attentie van Erik Luyckx
  • Centraal Magazijn
  • Paleizenstraat 281-283
  • 1000 Brussel

 

Vragen?

Aarzel niet om ons te contacteren